Oppdatert om smittesituasjonen per 05.12.20

Skolen har i dag fått beskjed om et nytt smittetilfelle blant elevene. Kommuneoverlegen i Nes har besluttet å sette en klasse i karantene på bakgrunn av dette smittetilfellet. Elevene bes følge med i Teams for oppdatering av informasjon.
 

I den forbindelse velger skolen å legge opp til digital undervisning for alle elever på Vg2 studieforberedende (ST + ID). Det er kun 2STC som er i karantene, men resten av trinnet på studieforberedende får også digital undervisning i uke 50.

Til toppen